Velkommen til Eden Lifestyle

En livsstilsblogg med gode tips og råd der sunt kosthold, fysisk aktivitet og mentalt velvære er noen av "ingrediensene"

Det er viktig at vi mennesker tar godt vare på oss selv både fysisk, psykisk og sosialt slik at vi får en god hverdag og et godt liv

GOD helse ER en livsstil :-)

onsdag 20. oktober 2010

Kari da....

...  Drar du "strikken" for langt er det en stor risiko for at den glipper, slår tilbake og treffer deg selv fremfor de du "siktet" på i utgangspunktet.

Har du lest utkastet til de nye anbefalingene fra Helsedirektoratet? De er ganske så nær opptil Fedon`s anbefalinger. Det som i hovedsak har skilt Fedon`s anbefalinger fra Helsedirektoratet sine (foruten E% fordelingen) er poteten som han mener vi bør unngå. Dersom du leser de nye anbefalingene vil du se at poteten ikke lengre er en del av grønnsakskvoten, i tillegg til at de faktisk har redusert E% av karbohydrater i retning Fedon`s anbefaling.

Jeg tipper Fedon selv vil "gni seg litt i hendene" når den nyreviderte utgaven av "De norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet" fra Helsedirektoratet foreligger, men det er nå en gang slik at forskningen går sin gang, og i dette tilfellet ser det ut til at Fedon var litt forut for sin tid... Det er fortsatt noen ulikheter mellom hans anbefalte diett og helsedirektoratets, men de er forholdsvis små.

Når det gjelder Grete Roede konseptet, vil jeg si de står enda nærmere de norske anbefalingene både mht. kosthold, E% fordeling av energigivende næringsstoffer, øvrige næringsstoffer, mosjon/trening etc. etc. Om du gjør litt reseach rundt konseptet vil du se at Grete Roede faktisk er veldig opptatt av å følge de norske anbefalingene, og har et tett samarbeid med både helsedirektoretet og mattilsynet.

Vi, som ernæringsfysiologer, må selvsagt være kritiske til en del trend-dietter og det skal vi være, men vi må samtidig være forsiktig med å generalisere. Ikke minst bør vi gjøre GOD reseach FØR vi uttaler oss.

Men Kari.. du skal ha for at du fikk dette frem i lyset, som igjen har skapt debatt rundt en meget aktuell problemstilling, nemlig overvekt/usunn livsstil generelt, som igjen har bidratt til å belyse flere aspekter rundt dette temaet. En av de beste ringvirkningene ved denne debatten så langt er nok helsedirektør Bjørn-Inge Larsen`s forslag om å øke avgiftene på usunn mat og redusere avgiftene på sunn mat/nøkkelhullsmerket mat! :-)

Det kommer som oftest noe positivt ut av enhver handling.. til slutt! :-))

søndag 17. oktober 2010

Har du tenkt over...

... hvorfor vi har tykktarm? Og hvorfor den "huser" en bakterieflora?

Tykktarmen er et aktivt metabolsk organ som spiller en avgjørende rolle i nedbrytningen av komplekse karbohydrater. Denne funksjonen er livsviktig for planteetende dyr og har stor klinisk betydning for mennesker.

Tykktarmens bakterieflora er også av stor betydning for oss. Floraen påvirkes av hva vi spiser, og vi påvirkes av hva floraen spiser. En rekke lidelser/sykdommer kan tenkes å bero på forstyrrelser i tykktarmens metabolisme, og den symbiotiske næringsutvekslingen som foregår i tykktarmen MÅ pleies. Mye taler for at vi bør bli flinkere til å utnytte vårt fermenteringsorgan, slik planteetere gjør. Vi har nemlig tykktarm for at vi også skal kunne spise "gress"! ;-)

Så... hvordan har det seg at enkelte mennesker er overbevist om at vi ikke er konstruert for å spise karbohydrater? Jeg mener selvsagt de som har valgt å livnære seg på fettdietten, proteindietten eller ketosedietten (ketolysedietten som den også kalles). Deres hovedargument er ofte henvisning til steinalderfolket som bare spiste kjøtt...???

Punkt 1.: Steinalder perioden, slik vi kjenner den, varte i 6000 år (fra eldre steinalder som varte fra 10.000- 4.500 år f.kr. til yngre steinalder som varte fra 4.500-1.800 år f.kr.) Jeg vil tro at de som henviser til kjøttetende steinalderfolk har misforstått litt, og/eller ikke gjort god nok research i hvordan steinalderfolket faktisk levde mesteparten av perioden. Faktisk så antar man at steinalderperioden går så langt tilbake som 2,6 mill. år.

Punkt 2.: Steinalderfolket livnærte seg av mat de fant på bakken, i trærne, i fjæra osv., som røtter, frukt, urter, div. viltvoksende grønnsaker og sjø-grønt i tillegg til små skalldyr o.l. Mennesket hadde enda ikke oppdaget hvordan de kunne skape ild, hvordan å lage våpen m.m. Så hvordan skulle de da kunne klare å ta livet av et dyr? Dersom de, mot formodning klarte det, hvordan skulle de da kunne slakte det og ikke minst tilberede det uten ild? Det var først i overgangen av steinalderperioden til jernalderen de oppdaget ild og begynte å lage våpen.

Altså.. Steinalderfolket spiste karbohydrater!! Punktum! ;-)) Det er det jeg vil frem til! ;-) De var også utstyrt/skapt med tykktarm, akkurat som oss og de fleste andre plante-etende dyr. Vi er skapt med tykktarm for å kunne fordøye fiber/komplekse karbohydrater ved hjelp av våre små venner og livsledsagere, probiotika-bakteriene (tarmfloraen - mage/tarm bakteriene).

Og.. har dere tenkt på hva som vil skje med våre små, men vitkige livsledsagere dersom vi slutter å spise fiber/karbohydrater? Deres samfunn vil gå en sikker død i møte, og vi vil miste vår bakterieflora som er SÅ VIKTIG for vårt fermenteringsorgan, nemlig tykktarmen!! Deretter starter ringvirkningene....

Nei folkens.... ta til fornuft og la kroppen få de næringsstoffene den trenger! Sunne karbohydrater er IKKE farlig - tvert i mot! :-)) 

GOD helg! :-)